Αποστολή

Με επίκεντρο πάντα το ανθρώπινο ενδιαφέρον για τον μαθητή και στηριζόμενοι στην γνώση και στην πολυετή εμπειρία μας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.

Αποστολή μας μέσα από την συστηματική δουλειά, την συνέπεια και την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας όπως επίσης και μέσα από την συνεχόμενη ανανέωση των εκπαιδευτικών μας μέσων, είναι η ολοκληρωμένη και ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας μέσα από την συλλογικότητα. 

Οι στόχοι μας 

Το Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΠΑΠΑΒΑΡΣΑΜΗ απευθύνονται σε γονείς και μαθητές, οι οποίοι απαιτούν ποιότητα και συνέπεια από το σχολείο τους και δεσμεύεται για την παροχή ποιοτικά υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που αποσκοπούν: 

1. Στην αναπόσπαστη σύνδεση διδασκαλίας και μάθησης. 
2. Στην εκπαίδευση των μαθητών σε στρατηγικές μάθησης, για να λειτουργούν αυτόνομα και να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση επικοινωνίας η οποία απαιτεί γλωσσική δεξιότητα, εντός του χώρου του σχολείου, αλλά κυρίως και πρωτίστως εκτός αυτού. 
3. Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ομαδικές εργασίες και εκδηλώσεις, για την όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξή τους και κοινωνικοποίησή τους. 
4. Στην ενίσχυση των μαθητών του με γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να οδηγηθούν επιτυχώς σε εξετάσεις γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων από το Υπ. Παιδείας και έτσι να εξασφαλισθούν γι’ αυτούς προσόντα για την αγορά εργασίας και την προσωπική τους ανάπτυξη. 

Το όραμά μας 

Να εξασφαλίσουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας. 
Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που παρέχουμε. 
Να συμβάλουμε στην ευημερία των μαθητών μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 
Να είμαστε ένας υγιής και ανταγωνιστικός εκπαιδευτικός φορέας, ώστε να μπορούμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας


arrow

Papavarsami portal

Είσοδος μαθητών

Username:

Password:


arrow

Papavarsami NewsLetterarrow

Που θα μας βρείτε

Ξηρογιάννη 50
Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771
τηλ: 210 777 3378
Κρατερού 36
Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771
τηλ: 210 748 7005
join-us Join us on fb tweet
banner right
strip=page
hello