Οργάνωση

 Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο 
 Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών 
 Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό (projectors, videos, computers, CD players, flash cards, magnet board, document cameras, internet) 
 Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα 
 Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών για: 
 

α. Έλεγχο της πορείας του κάθε μαθητή 

β. Επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών (syllabus) 

γ. Στήριξη του καθηγητή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων της τάξης και ατομικά κάθε μαθητή 
 

 Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους και καλή συνεργασία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν 
 Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών τους από τα μαθήματα 
 Τακτικές εξετάσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση 
 Χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο 
 Γλώσσα και ψυχαγωγία 

Επιπλέον: 
Αποτελούμε μέλος του europalso society που εξασφαλίζει τη διαρκή ποιοτική επιμόρφωση των μελών και καθηγητών μας. 

Ένταξη στο πρόγραμμα πιστοποίησης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης ΕΛΟΤΠΡΔ 1433


arrow

Papavarsami portal

Είσοδος μαθητών

Username:

Password:


arrow

Papavarsami NewsLetterarrow

Που θα μας βρείτε

Ξηρογιάννη 50
Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771
τηλ: 210 777 3378
Κρατερού 36
Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771
τηλ: 210 748 7005
join-us Join us on fb tweet
banner right
strip=page
hello